« آب فکر می کرد | صفحه‌ی اصلی

بوف کور

--------------------------
بوف کور، صادق هدایت
بر اساس نسخه ی بی غلط و بی سانسور سال 1351 تهران،
با مقدمه عباس معروفی، متن فارسی از مقدمه بوف کور به آلمانی، انتشارات سورکامپ
نسخه ی اصلی و بدون دستکاری
چاپ اول، نشر گردون برلین،
قیمت: 8 یورو
boof.jpg

نظر بدهيد

(نظر شما پس از تأييد منتشر خواهد شد. نيازی به دوباره فرستادن نظر نيست.)