November 30, 2015

میشه؟

-------

یکی بیاد این موزیکای مشترکو از من بگیره. میشه؟ آیا یک زن با حمایت مردش محکم میشه؟ یا پشت سر هر مرد موفقی یک زن وایستاده؟ به چشم‌هاش خیره شدم، طولانی. آیا چشم‌های تو بادامی‌ترین چشمی ست که خدا آفریده؟ نارنجی لعنتی! بادام‌های تو هنوز و هنوز روی میز ریخته گاهی یکی دوتا... هردوتا چشم‌هات را ببوسم آرام می‌شوی؟

بگو

راست‌نمایی

--------

ناهار مهمان مدیر هتل بودیم. پرسید چی دوست دارید؟ و ما گفتیم غذای ایتالیایی. آشپز خودش را هلاک کرده بود، و من خوشمزه‌ترین پاستای گوجه فرنگی ترش، استیک، و تیرامیسوی عمرم را تجربه کردم. بعد هم یک اسپرسوی ناب نوشیدم که همه را بشورد به قول ایرانی‌ها ببرد پایین. و راه افتادیم. یک ماشین عین مال خودم برام آوردند با سیستم "وویس کنترل" که نخواستمش. بعد فیات پیشنهاد کردند، فیات نه. به همان قبلی رضایت دادم. یک ساعت طول کشید تا با صدای من هماهنگ شود. اووووف... چقدر سخت شده زندگی. هی باید یاد بگیری. حالا هر غلطی بخواهم بکنم باید براش آلمانی حرف بزنم. فکر کن!

دخترک غمگین بود، ولی به روی خودش نمی‌آورد. تمام مدت ازم دور نمی‌شد: «حالا چی میشه؟»

«هیچی. فدای یه تار موت.»

«این خانم پلیسه چی می‌گفت؟»

«می‌گفت به تمام ایستگاه‌های پلیس شماره ماشینو داده‌ن. می‌گفت اگر از ایتالیا خارج نشده باشه اگه پلاکو عوض نکرده باشه، اگه ماشین دست اوراقچی نیفتاده باشه، پیداش می‌کنن.»

«اگه پیداش نکنن؟»

«باید برم با بیمه چونه بزنم که هفتاد درصدشو بگیرم.»

«وسایل‌مون؟ لباسات که آویزون کرده بودی عقب؟»

«لباس؟ باز می‌رم می‌خرم. سفید. خوبه؟»

«هوم. خوبه. دیگه چی داشتیم؟ هوم... کتابایی که برای اون خانوم برداشتی؟»

«بعدا کتابا رو برای نسرین پست می‌کنم.»

«موزیکامون... خوراکیا... آقای باسی، چکار کنم غمگین نباشی؟»

«فقط باش. من خوبم که... خیلی خوبم. نیستم؟»

«فکر کردم می‌ریزی توی خودت بروز نمیدی. واقعا خوبی؟ برات مهم نیست؟»

«معلومه که مهم نیست. مهم تویی که حالا کنارم نشسته‌ی داریم میریم فلورانس.»

تمام راه همین حرف‌ها بود، و من دوست داشتم که حرف بزند. حرف بزند. حرف بزند. چقدر شیرین است صداش! غروب رسیدیم. شهری که با شیروانی‌های قرمزش با همه جای دنیا فرق دارد. یک سی و سه پل هم دارد که بیخود و بی‌جهت مرا یاد اصفهان می‌اندازد، الکی. یک ساعتی روی تخت دراز کشیدم انگار یک عده دشمن حربی ریخته‌اند خُرد و خمیرم کرده‌اند. (دشمن حربی؟ این کلمه‌ها را کجا خارانده بودم؟) سرم پر بود از بحث و جدل با پلیس و مامور بیمه و کارکنان هتل و آدم‌های دیگر. میلی به شام نداشتم اما پاشدم لباس پوشیدم و همراهش رفتم یک رستوران مکزیکی که قبلاً می‌شناختم. هنوز هم غلغله بود. نیم‌ساعتی سر پا نگه‌مان داشتند تا میز به ما بدهند.

«چی می‌نوشی؟»

«آب. من شراب بخورم خوابم می‌گیره. تو چی می‌خوای؟»

گفتم: «من که رانندگی نمی‌کنم حالا. تکیلا.»

«می‌ذاری یه قلپ به تکیلای تو بزنم؟»

نگاهش کردم. خدایا این آخرین پناهگاه من است؟ این‌همه دلبند؟ چمدانم را باز کنم؟ از پشت میز پاشدم رفتم کنارش، خم شدم، بوسیدمش: «ببین! من بخاطر تو دارم خطر می‌کنم. دارم میام.»

گفت: «توی سرم پره از خیال تو. نمی‌دونم باهات چکار کنم.»

گفتم: «فکر می‌کنی فقط تو خیالپردازی؟ من از تو ماهرترم. بگرد تا بگردیم.»

چقدر خوابم می‌آید.

هوم؟

-----

بله. همه چیز عالی ست، فقط ماشین سر جاش نیست. چمدان به دست و خوشحال رفتیم سراغ ماشین، ولی... هوم؟ هوم؟ هوم؟ نیست. از صبح کارمان شده تلفن به پلیس و آ.د.آ.ث و بیمه و این چیزها. خوبیش این است که ماشین از توی حیاط و پارکینگ هتل برده شده، و ما در لابی هتل این شهر کوچک لابلای جغور بغور زبان ایتالیایی به همدیگر نگاه می‌کنیم و منتظریم بالاخره یکی به داد ما برسد. پفففف یعنی. قرار شده آ.د.آ.ث فعلا یکی عین ماشین خودم بدهد که ما از اینجا برویم، بعد پلیس و بیمه و مدیر هتل و بقیه بزنند توی سروکله‌ی همدیگر. ایتالیاست، باید مراقب جیبت هم باشی. سرگردانی چی بود؟...

November 29, 2015

آخ! صداش...

--------

زیرپوش سفیدم را کشید روی سینه‌اش، و انگار که من توش باشم بغلش کرد. وقتی از حمام برگشتم تنش بود: «تو یکی دیگه بپوش که قرمز باشه.»

قرمز پوشیدم نشستم پشت میز: «من یه کم بنویسم؟»

«چرا اینجا نمی‌نویسی؟ اگه از دلتنگیت یخ کردم از سرما مردم؟»

«دیووووونه!»

لب‌تاب را آوردم توی رختخواب، و تا شروع کردم به نوشتن انگشت‌هاش روی تنم راه افتاده بود. بستمش. و راه افتادم توی دنیای خیال. دروغ است عاشق بودن بدون عشقبازی، دروغ است دوست داشتن بی کلمات دوست‌داشتنی، دروغ است خواستن و از آغوش معشوق برخاستن. وقتی آرام گرفت که بخوابد گفتم: «آخ... هرشب زیرپوشمو چنگ می‌زنی می‌خوابی.»

«اگه بیدار شدم دیدم توی چنگ من نیستی؟ اگه دیدم مال من نیستی؟»

«تو از کدوم سیاره اومده‌ی که با تمام زنا فرق داری؟»

«تو از کدوم درخت رفتی بالا که من به آسمون نگاه نکردم؟»

دلم ریخت.

«بخواب عزیزم، صبح زود باید راه بیفتیم.»

چنگ زده بود زیرپوشم را درست روی سینه‌ام که اگر می‌خواستم از تخت بیایم بیرون باید دانه دانه انگشت‌هاش را باز می‌کردم، و هرچه تقلا می‌کردم نمی‌شد. چه این انگشت‌های ظریف از هر قفلی محکم‌تر است.

«دیدی داری نمی‌ذاری بنویسم؟»

«دیدی داری نمی‌ذاری بخوابم؟»

«دیدی دارم تماشات می‌کنم؟»

«دیدی داری تنهام می‌ذاری میری پشت اون میز؟»

«دیدی دووستت دارم؟»

«اگه بیام اونجا تو بغلت دعوام می‌کنی؟»

آخ... اینهمه شوریدگی کجا بود که تا به حال ندیده بودم. اگر سالی دو تا رمان ننویسم پاک‌کنت بردار و مرا از روی زمین پاک کن. چه خوب بلد است بازی کند، و چه خوب می‌داند وقت‌هایی که دارم می‌نویسم، چنان آرام از کنارم بگذرد که اصلا احساس نکنم جز من موجود زنده‌ای در این دنیا هست.

سه روز تجربه‌ی زندگی برای آدم کافی ست تا تمام زیر و بم‌های رفتار و اخلاق را بشناسد؟ و من چه عادت کرده‌ام به بوی دست‌هاش. صورتم را فرو می‌کنم کف دو تا دست‌هاش و نفس می‌کشم. این بوی چیست که دیوانه‌ام می‌کند؟ «آخ چقدر این کارتو دوست دارم، باسی!»

آخ صداش...

این روستای مه‌آلود

-----------

«میخوای از جاده‌های بین شهری بریم؟»

«میشه از جاده‌های بین شهری بریم؟»

نگاهش کردم؛ تنها یک زن می‌تواند یک مرد سرکش دیوانه‌ی قهوه‌جوش دلمرده را رام و آرام کند. از اتوبان زدم بیرون و انداختم از شهرها و روستاها تا آخرین تلالو روشنایی قلعه‌های کوچک، برج و باروها، مزارع پر از گاو و اسب، شهرکی که فقط یک خیابان بود و چهار کوچه. از همان‌ها که می‌توانی روی نامه بنویسی شهرک فلان، آقای فلانی. لابد همه با هم فامیل و دوستند، شاید هم دشمن.

تاریکی وقتی آمد زدم بیرون به طرف اتوبان. چشم‌هام می‌سوخت. از صبح یک کله رانده‌ام. موزیک، حرف، ساندویچ پنیر، چای، پرتقال، پیپ، و تماشا. نزدیک اتوبان رفتم توی پمپ بنزین باک را پر کردم، و زیر یک تیر چراغ برق زدم بغل: «میشه من نیم ساعت چشامو بذارم روی هم؟»

«میشه نیم ساعت چشاتو بذاری روی هم؟ من هم میرم توی کافه‌ی روبرو.» موقع پیاده شدن گفت: «برات یه کاپوچینو می‌گیرم.»

«یخ می‌کنی اینجور!»

«میام گرم میشم.»

صندلی را باز کردم و چشم‌هام را بستم. چطور اینهمه راه و رانندگی را حس نکردم؟ هشت ساعت یک نفس انگار در یک چشم‌به هم زدن گذشت. آدمی زنده‌ی لحظه‌هاست، برده‌ی مهربانی و احترام. این که بزرگتر یا کوچکتر فرض نشوی، ساده فرض نشوی، درجه‌ی دوم فرض نشوی، چرخش گفتگو، تعریف، کودکی، امروز، جوانی، مامان، کار، نوشتن، معماری، نقاشی، یک مطلب جدید از مقاله‌ای علمی، صدا، پرچم، مرز، وطن، دلتنگی، آرزو، سفر... می‌گفت: «عشق می‌سازه، بی اعتنایی ویران می‌کنه. بی اعتمادی بدتر.» صداش زمان را صفر می‌کند. دلم می‌خواهد حرف بزند آسمان ریسمان ببافد چیزی - هرچی - بگوید، فقط حرف بزند. می‌گفت: «اینهمه تجربه داری، دلم می‌خواد توی دستات قد بکشم. میشه؟» می‌گفت: «دیشب برای برادرم نوشتم یادت هست بهت گفتم دلم می‌خواست پری باشم یا یانوشکا؟ حالا هیچکدوم نمی‌خوام باشم، جای خودم محکم‌تره.» 

خیلی حرف‌ها زد که بعدا باید بنویسم، همینجا که او اصلا نمی‌داند و نمی‌خواند بنویسم، الان فرصتم کافی نیست، و فقط می‌نویسم که خطوط اصلی از یادم نرود. بخصوص که نمی‌گذارد موقع رانندگی چیزی یادداشت کنم.

شاید دو دقیقه هم نکشید که در گرمای بخاری ماشین خوابم برد. در یک بازار شلوغ سبزی و میوه، مثل خیابان شهرستانی با عجله می‌رفتم که به ایستگاه قطار برسم، اما آن بازار تمامی نداشت، به چیزی نگاه نمی‌کردم، فقط دلهره‌ی دیر رسیدن داشتم. ناگهان لای آن جمعیت انبوه او را دیدم که از روبرو، درست سینه به سینه‌ی من می‌آمد. قلبم شروع کرد به کوبیدن. دست و پام را گم کردم: مگه تو استانبول نبودی؟ اینجا چه می‌کنی؟ خندید و به جای جواب، آدامس بادکنکی‌اش را باد کرد و ترکاند. ازش گذشتم، و تقریبا می‌دویدم که برسم و نمی‌رسیدم. جلوتر مردی که نمی‌شناختم شال گردنم را گرفته بود مرا می‌کشید، روی زمین خِرکش می‌شدم و نمی‌دانستم چرا، فقط می‌دانستم که گیر افتاده‌ام و باید از دستش فرار کنم. لباس‌هام خیس شده بود، سردم بود، و رهایی نداشتم. در ماشین باز شد. قلبم هنوز می‌کوبید. بوی قهوه پیچید: «درست نیم ساعت خوابیدی، آقای باسی. اصلاً خوابت برد؟»

«اوهوم. داشتم خواب می‌دیدم.»

«خواب چی؟»

«یک جای شلوغ، داشتم می‌دویدم که به قطار برسم...»

«رسیدی؟»

«نه. تو رسیدی. چه خوب کردی رسیدی, عزیزم!» همینجور که نگاهش می‌کردم قهوه‌ام را نوشیدم و راه افتادم. گفت: «اینا همه دوزبانه بودن؛ آلمانی ایتالیایی. ولی انگلیسی‌شون جالب نبود. یه مردی هم می‌خواست منو به مشروب دعوت کنه...» گفتم: «غلط کرد.» و چقدر خندیدیم. گفت: «تو حسودی؟» بهش چیزی نگفتم و حرف را عوض کردم. از اینسبروک که سرازیر شدیم یواش یواش دنبال جایی می‌گشتم که شب را اطراق کنیم. هرچه روستاتر بهتر؛ ترمه دی برِنه‌رو.

«خوبه اینجا؟»

«عالیه.»

از پنجره‌ی هتل برج‌ کلیسا و گنبد شهرداری پیداست که به طرز هنرمندانه‌ای نورپردازی شده که هاله‌ی مقدس بالای هردو ساختمان قدیمی پرپر بزند. مردم به چنین هاله‌ای نیاز دارند؟ شاید. تنها نشسته‌ام پشت میز که موهام خشک شود، بعد بروم پایین که شام بخوریم و قدم بزنیم. جز یک کامنت که کمی اذیتم کرد، بقیه‌ی چیزها عالی ست. بهتر از آن‌چه فکر می‌کردم.

الان دیگر باید بروم شام...

November 28, 2015

صدا

-----------

گفتم: «من انگلیس زیاد رفته‌م، منچستر رو ندیده‌م تا بحال.»

«خب می‌بینین به زودی. ولی کجا دوست دارین زندگی کنین؟»

«توی خیال.»

«واقعیت چی؟»

«واقعیت؟» لحظه‌هایی طولانی در سکوت و نگاه گذشت. برای این که گم نشود سریع برگشتم به این دنیای سرد پر از خشونت: «از این پس باید دنبال بلیت این مسیر باشم؟ برلین، منچستر...»

«اگه سر کار نبودم می‌اومدم شهری که تو رو داره. ولی شرکت ما یک شعبه هم توی لندن داره. روسای ما همه اونجان. یه وردی بخونین که من بتونم برم لندن.»

«میخوای برات ختم ام من یجیب بگیرم؟»

چقدر خندیدیم. گفت: «هفت ساله که توی این شرکت مدیر پروژه‌ام. از وقتی درسم تموم شد استخدام شدم. منچستر از لندن بهتره، ولی اگه شما بخواین براش تلاش می‌کنم برم لندن.»

«نه. برای من فرقی نداره. لندن شلوغه، ترجیح میدم همونجا بمونی. فکر کن! اسباب‌کشی! انگلیسی‌ها یه ضرب‌المثل دارن: هر دو اسباب‌کشی برابر است با یک آتش‌سوزی.»

انگلیسی ضرب‌المثل را گفت. و بعد: «راستی، وقتی شما وین بودن من رفتم استراتفورد، شهر ویلیام شکسپیر، ببینین! این عکسارو واسه شما گرفتم.» و موبایلش را گرفت جلو من ورق زد ورق زد: «میخوام ببرمتون اینجا. میخوام ببینم چه حالی میشین. و این هتل چوبی... ببین چه قشنگه!؟»

«چقدر تو خوبی!»

«یه جای دیگه هم هست که براش نقشه کشیده‌م. ولی حالا بهتون نمی‌گم.»

«مگه دوستم داری؟»

«عاشق شده‌م.» و دستش را گذاشت جلو چشم‌هاش.

«من هم می‌برمت گلستان. خوبه؟»

«وااااااااای! این یه رویاست. برایتون... آقای گلستان...»

گفتم: «زمان جوانی ما، یه خانم گوینده و دوبلوری بود که اسمش مینو ابریشمی بود. تو نمی‌شناسیش، به سن تو قد نمیده. وقتی من بیست سالم بود، اون به سن حالاهای تو بود. بین مردها معروف بود به خانم صدامخملی...»

«خب؟»

«صداتو خیلی دوست دارم. همین. برام حرف بزن حرف بزن حرف بزن...»

گفت: «من با صدای شما بدبخت شدم. اونوقت...» و ساکت شد. صدا صدا صدا. همیشه دلتنگی صدا مرا کشت. آن هم نه صدایی که کسی از رادیو حرف می‌زند، صدای زنی که روبروت نشسته یا کنارت راه می‌آید و برات چیزی تعریف می‌کند، من آن رگ توی صداش را دوست دارم، نه صدای رگه‌دار را. صدایی که با من حرف می‌زند برای من حرف می‌زند توفیر دارد با صدایی که برای همه است. شده که از دلتنگی یک صدا بارها گریه کرده‌ام، اما وحشت داشته‌ام زنگ بزنم و کسی گوشی را بردارد بگوید: واسه‌ی چی زنگ زدی؟ این یعنی مرگ. یعنی تیر خلاص. قطعاً در چنین موقعیتی شر گاز را باز می‌کردم می‌رفتم آنطرف صادق هدایت می‌خوابیدم. غرور را که آدم زیر کون کسی نمی‌گذارد برود صدا گدایی کند. من با خاطره‌ی آن صدا هم بلدم زندگی کنم، و با خیالش برای خودم شبی یگانه بسازم. پفففف! چقدر ذهنم درگیر است. کی آدم می‌شوم؟ کی خلاص می‌شوم؟ کی تمام می‌شوم؟

داشتم به انگشت‌های کشیده‌اش نگاه می‌کردم. دستش را توی هم جمع کرد. گفتم: «این انگشتر رو کی برات خریده؟»

انگار از پرسشی سخت خلاص شد، جوابش را با دراز کردن دستش یافت: «خودم. از سری‌لانکا.»

گفتم: «سری‌لانکا؟ اونجا چه می‌کردی؟ نگفته بودی.»

«شرکت ما یه مجموعه‌ی فرهنگی می‌ساخت براشون، من دستیار مدیر پروژه بودم. سخت بود خیلی توی اون محیط مردونه‌ی غریب، به حدی که بابا نگرانم شده بود می‌خواست بیاد و نمی‌تونست. هر روز زنگ می‌زد خوبی؟ سالمی؟ دو بار اونجا بودم، تقریبا چهار ماه.»

دستش را گرفتم، و انگشترش را زیر نور حرکت دادم: «یاقوت کبود؟»

«بله. کریندون... جواهرشناسین شما؟»

«معلومه. وگرنه تو اینجا چه می‌کردی؟»

باز لب‌هاش دو تا چشمه باز کرد. تندی دست‌هاش را گذاشت روی صورتش. موهاش ریخته بود دور دست‌هاش، حالا این رنگ کبود براق جلوه‌اش تماشایی بود. موبایلم را از جیبم درآوردم و تا آمدم عکس بگیرم دست‌هاش را برداشت؛ به جای یاقوت کبود، لب‌های سرخش را گرفتم. «باز ازم عکس گرفتین؟!»

«اشکالی داره؟»

«نه. شما صاحب اختیارین. هرکاری دوست دارین بکنین.»

دستش را گرفتم و گذاشتم روی لب‌هام: «ببین! هر کار یا حرف من اذیتت می‌کنه، بگو. خب؟»

«خب.»

از کافه زدیم بیرون، و آخرین نفس زدن‌های عصر شنبه‌ی عتیقه‌فروش‌های برلین را با چشم‌هامان یکی یکی تعطیل کردیم: «حالا کجا ببرمت؟»

«منو ببر خونه.» و به بازوم آویخت.

صبح زود باید راه بیفتیم، و من هنوز چمدانم را نبسته‌ام. 

کاپوچینو با طعم...؟

-----------

«آقای باسی، منو توی همون راسته‌ی عتیقه‌فروش‌ها بذارین، برین به کارهاتون برسین، خودم راهو بلدم، برمی‌گردم.»

گفتم: «یخ نمی‌زنی با این دامن کوتاه؟»

«میام گرم میشم.» و رفت. مثل یک آهو رفت لای یک گله خرس قطبی. برلین برف می‌بارد از صبح امروز؛ آدم‌ها دارند خرس قطبی می‌شوند،  نه سفید، قهوه‌ای و سیاه و خاکستری. و بوی سوسیس و روغن سوخته از لابلای جمعیت به هواست، بوی دمپایی سوخته!

ناهار رفته بودیم رستوران مغولی. هرچه بخواهی خام بر‌دار بده به پزندگان نظرتنگ مغول، نوادگان چنگیزخان برات سرخ می‌کنند، کباب می‌کنند، و هرچی بخوری چشم‌شان را تنگ‌تر می‌کتتد: نوش جان. او میگو و ماهی گرفت، و من استیک. با کلی سالاد و هله هوله. و چه غلغه‌ای بود.

شب می‌رویم فیلارمونی برلین؛ کنسرتو پیانو چایکوفسکی، و سونات مهتاب بتهوون. برام نوشت: «اگه الان دعوت‌تون کنم به یک کافه‌ی لابلای عتیقه، میگین نه؟»

نوشتم: «کجایی؟»

نوشت: «بالاتر از همونجا که پیاده‌م کردین. هروقت راه افتادین خبر بدین بیام دم در.»

نوشتم: «من این محله رو مثل کف دستم می‌شناسم.»

«هیجان‌انگیزه خیلی هیجان‌انگیزه.»

نوشتم: «صاحابش اسپانیاییه...»

«خودشه.»

دیروز لاستیک‌های ماشین را زمستانی کردم و صدای لاستیک خیس بر آسفالت توی سرم می‌گشت. دلم جاده‌ی کویری می‌خواهد، دلم آفتاب تیغ می‌خواهد، منتظرم برگردم ایران بزنم به جاده‌های کویری، تا ته سبزوار تا عمق کرمان.

فردا صبح راه می‌افتیم طرف فلورانس. چه خیالپردازی‌های عجیبی! و چه قرار بود تابستان برویم، نشد نشد نشد. بعضی چیزها ناشدنی ست. راست می‌گفت «خوابیده می‌خوای یک کوه رو جابجا کنی.» و من خوابیده نبودم. بیش از حد و توان یک آدم یک مرد یک نیمه‌ی دیگر دست و پا زدم تقلا کردم نفس زدم و عاقبت از نفس افتادم.

شاید چند روزی حاشیه‌ی مدیترانه را بچرخیم، بعد نیس. خانه‌ی نسرین. فراموشخانه‌ی من. راستی اگر نسرین پرسید: این بود که اینهمه ازش حرف می‌زدی؟ باید بگویم آره؟ و اگر یکباره سر شام بهش بگوید: ببین! تو باید یکی از داستاناتو برام بخونی! آره، پیر شده‌م ولی فکر نکن من یادم میره حرفا. عباس خیلی از نوشته‌هات تعریف می‌کنه...؟ پففففف! نمی‌دانم. اصلا نباید به این چیزها فکر کرد. باید برسیم آنجا ببینیم چی پیش می‌آید.

فعلا باید بروم کافه. و نمی‌دانم چی بپوشم فقط می‌دانم کاپوچینو می‌نوشم؛ با طعم لبخندهایی که دو چال کوچولو می‌نشاند روی لب‌هاش.

November 27, 2015

آغاز یک سفر

----------

یک اسپرسو گرفتم و توی جمعیت چشم چرخاندم. دسته دسته می‌آمدند اما هیچ ‌کدام شان او نبود. تابلو را نگاه کردم: هواپیماش ده دقیقه زودتر رسیده‌. نه در گیت هفتاد، در گیت چهار پیاده‌شان کرده بود. این روزها که دنیا به‌هم ریخته، نظم مطلق آلمانی‌ها هم تق و لق شده. پرسان پرسان رفتم جلو خروجی چهار دیدم جلو در ایستاده و دنبال من می‌گردد. مضطرب بود. دوبله پارک کردم رفتم از پشت چند مامور دور زدم، و از پشت سرش بغلش کردم. لرزید، درجا برگشت، و دست‌هاش را حلقه کرد دور گردنم. نفسش کشیدم «چرا زود رسیدی؟»

«کار بدی کردم؟»

«معلومه که نه.»

چمدانش را کشیدم و گذاشتم توی صندوق عقب. نشستیم و راه افتادیم. هیجان داشتم. قلبم داشت از حلقم می‌آمد بالا. وقتی حرفی می‌زدم نفس کم می‌آوردم. فکر کردم چرا من اینجوری شدم؟ عین نوجوانی که به تته‌پته می‌افتد و دست و پاش را گم می‌کند. این منم؟ گفت هراس دارم. گفتم چرا؟ نمی‌دونم. اصلا نمی‌دونم چرا اینجام. ولی هیچ کاری رو به اندازه‌ی اومدنم پیش شما دوست ندارم. نگاهش کردم. صورتش به شرمی دخترانه گل انداخته بود، و درست بالای لب‌هاش دو چال کوچولو چشم باز کرده بود. گفتم تو چقدر قشنگی؟ دختر!

«هووووم! قشنگ ندیدین پس.» و دست راستش توی هوا ماند، نگاه من هم ماند.

«چرا. دیده م. ولی...»

درست در همین لحظه یک چراغ قرمز را رد کرده بودم و دوربین سه بار عکس‌مان را گرفته بود. گفت: «اِ؟! عکس ما رو  انداخت؟» گفتم اوهوم.

گفت: «حالا چی میشه؟»

گفتم: «هیچی. هیچی. هیچی. تو چقدر قشنگی؟ دختر!»

«آخ ولش کنین. زودتر منو ببرین خونه.»

«چرا؟ مگه نمی‌خوای قبلش شمایی از برلینو ببینی؟»

«نه! به قول شما: معلومه که نه! من اومدم شما رو ببینم.»

دلم ریخت.

وقتی رسیدیم ساعت هفت شب بود. موزیک گذاشتم. همان موزیک‌هایی که در این یک ماه براش فوت کرده بودم. و حالا موسیقی انگار سر جاش قرار گرفته بود، انگار پروانه‌ای روی گل نشسته و با نسیم آرام می‌‎رفت و می‌آمد. گفت: «این تابلو کار کیه؟»

گفتم: «کار تو.»

دوباره دوچال کوچولو نشست روی لب‌هاش: «اذیتم نکنین دیگه، میشه.؟»

«نه. نمیشه.»

گفت خب.

یکی یکی تابلوها را با دقت تماشا می‌کرد، شیرین‌زبانی می‌کرد، داشت دیوانه‌ام می‌کرد. بعدش آمد کنار رادیو قدیمی، روشنش کرد. «چه خوب! کار می‌کنه.» گفتم «معلومه.» بعدش آمد درست همینجا، پشت میزم نشست: «یعنی خدا اینجا می‌نویسه؟» گفتم: «نه خدا اون بالاها می‌نویسه. من اینجا می‌نویسم.»

«وای این چه خوبه؟»

«کدوم؟» و همان لحظه فکر کردم یکشنبه صبح قرار است برویم فلورانس، تورین، و بعد برویم نیس، خانه‌ی نسرین،  و دنیا را پشت سرمان تعطیل کنیم.

«این.»

گفتم: «مال تو.»

«آقای باسی! خودتون هم مال منین.»

باز دلم ریخت. آمدم درست کنارش ایستادم. نگاهش به صفحه‌ی مانیتور نبود، داشت به کفش‌هام نگاه می‌کرد شاید. و دست‌های من لای انبوه موهاش وول می‌خورد. گفت: «تا به حال پشت میز رمان...» و ساکت شد. نگاهش را دزدید، بعد دو تا چال آمد روی لب‌هاش: «تا به حال روی این میز عشقبازی کردین؟»

گفتم نه.

بازوی کشیده‌اش خیز برداشت، کلید چراغ رومیزی را زد، و باز به تنم آویخت. داشتم چیزی می‌گفتم. با بوس‌هاش نمی‌گذاشت حرف بزنم. می‌خندیدیم. می‌خندیدیم. می‌خندیدیم. بعضی آدم‌ها به شکل غیر قابل باوری شیرین‌اند. «چقدر داغی تو؟» «شما دارین می‌سوزین. نه؟» «من؟» «آره همین تو...» تکه تکه لباس‌ها از بالای میز پر می‌کشید به سوی مبل‌ها. و بعد دیگر چیزی نفهمیدم. زمانی بیدار شدم که توی بغلم آرام گرفته بود. روی همین صندلی چرمی سیاه. توی بغلم کوچولو شده بود: «همیشه دلم می‌خواست این خال‌تون رو ببوسم. از بیست سالگی، از همون وقتی که عاشقتون شدم. تازه سال بلوا رو خونده بودم. خاله‌ی من خودسوزی کرده بود. تا برسیم کرمان تمام راه من به آیدا و سمفونی مردگان فکر کرده بودم. یه وبلاگ الکی هم داشتم، یه چیزایی می‌نوشتم. بعد برگشتیم تهران و من مثل نوشا ازدواج کردم. زن یه دکتر شدم. می‌دونین؟ هورمون‌های یک رابطه‌ی غیر عاشقانه چهار سال کار می‌کنه، بعد...»

و من به لب‌های خیسش نگاه می‌کردم، به چشم‌هاش که مهربانترین چشم‌های دنیاست. و نفسش که بوی گل می‌دهد. و حالا انگار بی‌نیازترین زن دنیاست. توی بغلم کوچولو شده بود. گفتم «غذا چی می‌خوری؟»

«هر چی باشه.»

«چیزی آماده نکرده‌م. بریم رستوران؟ ایتالیایی؟ مکزیکی؟ واپیانو؟ ایرانی؟...»

«وای نه. خواهش می‌کنم. بیاین یه چیزی با هم درست کنیم خودمون. میشه؟» و سرش را از سینه‌ام برداشت، به لب‌هام نگاه کرد.

باز دلم ریخت. بوسیدمش سخت. بعد برش گرداندم و همینجور که توی بغلم بود بردمش آشپزخانه. گفتم: «این تو، این یخچال، این اجاق گاز.» یکباره چیزی یادش آمد: «آخ! براتون سوغاتی آورده‌م.» تندی رفت از چمدانش سوغاتی‌ها را آورد: پسته، میوه‌ی خشک، بادام، یک شال نارنجی، یک پیرهن شیری‌رنگ لاکوست... گفت می‌دونین چقدر سفید به شما میاد؟ همیشه سفید بپوشین. میشه؟»

دیشب خوشمزه‌ترین غذای عمرم را خوردم. بعد که رفت دوش بگیرد کمی به اینترنت سرزدم، دنیای یخ‌زده همچنان یخ‌زده بود. خشن و یخ‌زده. خاموشش کردم. برگشتم توی خانه‌ام. از حمام درآمده بود، سرخ و سفید، با ساق‌های گندمی. گفتم: «حانم مهندس! میخوای بخوابی؟» «اوهوم. میشه؟» «معلومه.» و رفت توی رختخواب. برق‌ها را خاموش کردم، درها را بستم، و برگشتم توی اتاقم. خوابش برده بود. لب تخت نشستم و در نور چراغ کنار تخت نگاهش کردم. معصومانه و آرام، با لبخندی محو بر چهره خواب خواب بود. پتو را کشیدم روی شانه‌ی برهنه‌اش، وخزیدم زیر پتو. یخ کرده بود. خودش را جمع کرد توی بغلم، و به زیرپوش سفیدم چنگ انداخت و مشتش را گره کرد. بعد آرام گرفت. انگار همه‌ی هستی را توی مشتش گرفته باشد خیالش آسوده بود که دیگر از چیزی هراس ندارد. 

مثل منطق خواب

-------

مامان گفت: «همین، کاری باهات نداشتم، فقط خواستم بگم همونجا که هستی بمون.» حرف زدنش گاهی راز مانند است. چیزهای دیگری می‌گوید، حرف، تعریف، و آخرش لابلای خداحافظی اصل حرفش را جوری می‌زند که انگار قبلاً باهات اتمام حجت کرده. گفتم: «من بی اجازه‌ی شما کارهای خطرناک نمی‌کنم، مامان‌جون!» و از همینجا دست‌هاش را بوسیدم و گوشی را گذاشتم. قلبم فشرده شد، چیزی داغ از چشم‌هام زد بیرون. و چه یادم آمد که تمام دیشب را توی خواب گریه کرده بودم.

توی خانه بودیم، ایران. خانه را اول‌بار بود که می‌دیدم، ولی خانه‌ی ما بود، از کتابخانه‌ها و کتاب‌ها و تابلوهای نقاشی فهمیدم که خانه‌ی ماست. و چقدر شلوغ بود، همه بودند، کمی آنطرف‌تر، و یا در اتاق‌های دیگر.

وسط آن اتاق بزرگ یک پسر دوساله‌ی شیرین با مژه‌های تابدار توی بغل مامان نشسته بود، و مامان هردو دستش را روی سینه‌ی پسرک جوری روی هم گذاشته بود که انگار می‌ترسد الان پر بکشد برود آسمان هفتم، یا برود از پله‌ها بیفتد، یا چی؟ گاهی خم می‌شد صورت پسرک را می‌بوسید و به من نگاه می‌کرد: «هوم!» یعنی نگاه کن، عین دوسالگی خودت. یادت هست؟ نه تو کجا یادت باشد؟ چه خوب شد آمدی. پسرک را ببین! هوم. دوباره لُپ پسرک را بوسید. فکر کردم همیشه یک هوم مامان یعنی یک عالمه حرف. نه؟

تو آنجا ایستاده بودی با پیرهن سبز کمرنگی که خودم نمی‌دانم از کجا برات خریده بودم. نگاه می‌کردی. هیچوقت اینهمه خوشحال ندیده بودمت. خوشحال‌تر از تابستان پیرارسال. سه‌تار را از لب کتابخانه برداشتی، و همانجور ایستاده شروع کردی به نواختن.

پسرک محکم توی بغل مامان نشسته بود. لبخند محوی توی نگاه و صورتش بود که دلم براش می‌رفت. تا چشمش به من می‌افتاد نگاهش را می‌دزدید، و من مبهوت آن مژه‌های تابدارش بودم که ته دلم را می‌ریزاند. داری با من چکار می‌کنی؟ پسرم! چرا نگاهت را ازم می‌دزدی؟ پسر ما بود ولی کی به دنیا آمده بود که من نبودم؟ کجا بودم؟ سفر؟ زندان؟ یا چی؟ نمی‌دانستم، ولی حالا دیگر آمده بودم و این را از رفتار تو می‌فهمیدم، از صورت خوشحال مامان؛ از نگاه خجالتی ولی شوخ پسرکم که هی خودش را از من می‌دزدید، و مژه‌های لب‌برگشته‌ی بلندش داشت دیوانه‌ام می‌کرد. اینهمه شباهت آخه؟ به چشم‌های تو نگاه کردم. قلبم فشرده شد، چیزی داغ از چشم‌هام زد بیرون.

بیرون هنوز تاریک بود، یک چیزی مثل منطق خواب به من می‌گفت تمام این تاریکی را باید گریه کنی تا هوا سپید شود، سپید و آفتابی؛ مثل صورت پسرک.

November 25, 2015

قاضی‌های بالفطره؟

--------

شهرزاد من؛

تجربه‌ی چهل سال نوشتن و تماشای دقیق آدم و درخت و آتش به من می‌گوید نقد فمنیستی، کمونیستی، ایدئولوژیکی و هر نقدی که به "ایست" ختم شود، در مورد ادبیات خلاقه مردود و باطل و فاقد اعتبار است؛ بریزش دور. تنها انسان می‌تواند محور عالم باشد؛ نه زن! نه مرد! نه ابلیس! در طرح موضوع جالب بی بی سی با عنوان 100 زن تا این لحظه دو نویسنده هم حضور دارند؛ شهرنوش پارسی‌پور و من. از لحظه‌ی انتشار مطلبم چند نظر فمنیستی و ایدئولوژیکی آمد زیر نوشته‌ام که تا اینجایش می‌گذارمش روی فرق سرم، ولی صاحبان آن نظرها مرا زیر توهین و اتهام گرفتند که چرا اصلاً نوشته‌ام؟ چرا یک رسانه اصلاً اجازه داده در مورد زنها، مردهایی هم مطلب بنویسند. شلاق. شلاق بر تن نویسنده بخاطر نوشته‌اش.

دیروز رفته بودم برای تو شال بخرم، در راه فکر کردم چه خوشم می‌آید مطلب شهرنوش را دستکاری کنم، جای مردها و زن‌ها را عوض کنم؛ دختر باکره بشود پسر نجیب، واژه‌ی فاحشه بشود، فاحشه‌باز، و این جامعه را تست بزنم. این کار را برای تو می‌کنم که تماشا کنی. می‌دانی؟ باید ببینی به کدام نظرها اهمیت بدهی، و برای کدام نظرها وقعی قائل نباشی. شنیدن هم مثل نفس کشیدن، دم و بازدم دارد؛ اکسیژن را بگیر اضافات را بکوب به طاق.
اینجا در این بساط، آش برخی چنان شور شده که برای من روانشناس تجویز کرده‌اند: «گمان مى‌كنم آقاى معروفى دچار نوعى اختلال سيستم و افت ذهنى شده و بجز اين نظرات تصميم جالبى هم براى ١١ اسفند و بازگشت به ايران گرفته‌اند. آقاى معروفى، حالا ديگر مدتى است عقبگردهاى نامتعادلى از خود نشان داده است. به نظرم جدا از نقد، بايد يك روانشناس متبحر، بيست سال اقامت او را در خارج از كشور واكاوى كند. شايد دلايل اين افول را بشود لااقل براى خود او روشن كند و به درمانش بكوشد.» می‌بینی؟ علاوه بر اینهمه توهین، در تصمیم من برای کجا زیستن یا کجا رفتن دخالت می‌کنند، قضاوت می‌کنند، حکم تعیین می‌کنند و شلاق را هم خودشان می‌زنند. دوستی نوشته بود: «جنسیت‌زدگی زن و مرد و رسانه ندارد.» و خب دیدم که در ماچولند، پتیشن امضا کرده‌اند و فریاد وااسلاما به آسمان رسیده است.

چرا در طرح موضوع مهم یک رسانه که باید مثل شعله در بین زن و مرد دربگیرد، بحث و دیالوگی برای تفاهم و شناخت بیشتر شود، عده‌ای دوست دارند رمان‌نویس هم مطلبی بنویسد کلیشه‌ای که: بهشت زیر پای مادران است، زن گل سرسبد آفرینش است، مریم مقدس نمونه زلال یک زن تاریخی است، گل است سنبل است صدایش زیباتر از چهچه بلبل است؟ در مقابل مردها همه ماچو و زنباره و مردسالار و ضعیف‌کش و نره‌خر و عوضی‌اند تا دل عده‌ای که خود را کدخدای این بساط می‌دانند خنک شود؟ چرا؟

راستش تو اگر نباشی، شهرزاد! نمی‌توانم بنویسم. در "سمفونی مردگان" آیدا (نیمه‌ی دوقلوی آیدین) وقتی خودسوزی می‌کند، آیدین دیگر نمی‌تواند شعر بگوید؛ بخش زنانه‌اش، بخش هنرمندش می‌سوزد. در "فریدون سه پسر داشت" خطاب به همه‌ی این قاضی‌ها بارها تکرار کرده‌ام: «تو به رویای من تجاوز کردی.» و بارها نوشته‌ام که این قاضی‌های حقوق‌نخوانده‌ با نگاه سیاسی یا فمنیستی یا ایدئولوژیکی مدام به تخیل ما به رویای ما به شخصیت‌های آفریده‌ی ما با خشونت و اتهام و توهین تجاوز می‌کنند، و اگر کلت به کمرشان باشد به ما شلیک هم می‌کنند. و اگر خنجر به پر دامن‌شان باشد سرمان را گرد تا گرد می‌برند و می‌گذارند روی سینه‌مان که انتقام مردسالاری را یکجا از تک تک ما بگیرند. می‌دانی؟ برای مبارزه با فحشا عده‌ای فاحشه‌کشی می‌کنند، برای مبارزه با اعتیاد بهترین راه‌شان معتادکشی است، و برای مبارزه با فقر هنرشان این است که یک خال هندی بکارند وسط پیشانی فقیر، و برای برچیدن بساط مردسالاری چه راهی بهتر از له کردن یک مرد؟ همان مردی که بازوی من است، نیمه‌ی دیگر تو.
میلان کوندرا می‌گوید: «جامعه‌ای که رمان نخواند، مدنیت را بو نمی‌کند.» راست می‌گوید. اینها با رمان و تخیل بیگانه‌اند، و ما ناچاریم از حیثیت حرفه‌مان دفاع کنیم، همچو مسیح که بازار را بر سر دروغگویان و نیرنگ‌بازان خراب کرد و آنگاه مصلوب شد، ما نیز ناچاریم این بساط نیرنگ را بر سرشان خراب کنیم که بروند جای درستی بساط کنند. دنیای ادبیات و خلاقیت با دنیای "ایست‌دار" بیگانه است. تا زمانی که رمان نخوانند و ادبیات خلاقه را نفهمند انگار از پاکستان یا عراق آمده‌اند حاکم ایران شوند، و بر گرده‌ی مردم ما سوار شوند، و ما می‌نویسیم که افشای‌شان کنیم.
من مطلب شهرنوش را بی کم و کاست در صفحه‌ام ارائه دادم، فقط جای زن و مرد را عوض کردم تا نشانت بدهم که اینها راست نمی‌گویند، قصدشان تخریب نیمه‌ی دیگر است، آنهم با فریبکاری. موج را سوار شده‌اند که بساط مردسالاری را برچینند! اما شاخه‌ای را می‌بُرند که خود بر آن نشسته‌اند: «تفاوت متن شما با متني كه از خانم شهرنوش پارسي پور گذاشتيد اين است كه شما رسماً زن را موجودي شيطان‌صفت، شارلاتان، انتقامجو، مكار، حسود و... تصوير كرده‌ايد و اسمش را گذاشته ايد زن موفق! خانم پارسي پور وضعيتي را ترسيم كرد كه نيازي به شارلاتان‌بازي و مكاري و حسادت نيست فقط رفتار و كردار از سوي جامعه براي يك جنسيت امتيازات بيشتر/ كمتري قايل مي‌شود... شما آنقدر خصومت با زنان داريد كه....»

خب کافی ست... خصومت خصومت خصومت... فکر کن! یک نویسنده (زن یا مرد) با نیمه‌ی دیگرش خصومت داشته باشد! یعنی ممکن است تولستوی بزرگ را به خاطر این جمله‌اش موجودی پست و ضد زن بدانی؟ می‌گوید: «از دور به نظرم دو نفر بودند. وقتی نزدیک شدند دیدم یک مرد است با زنش.»

و راستی با خواندن مطلب شهرنوش کدام مرد اعتراض کرد که بابا! مردها همه اینجور نیستند که با فاحشه بخوابند و دنبال دختری باکره باشند و در مسجد محل هم کمک کنند و سر کار آدمی شریف جلوه کنند؟ من اما بسیار مردهای اینجور را می‌شناسم و دیده‌ام. کدام مرد بساط پهن کرد؟ کدام پتیشن؟ چرا با یک نوشته‌ی خیال‌انگیز از منظر یک رمان‌نویس ارکان برخی می‌لرزد؟ چرا این "اسلام/فمنیسم" اینهمه دشمن دارد؟ چرا اینقدر ضعیف است که با نوشته‌ی من عده‌ای نیزه و سپر برداشته‌اند؟

راستی یک چیزی یادم آمد؛ اینجا که من هستم به موازات کار نویسنده و شاعر کسانی را دیدم که سرگذشت خودشان را نوشتند و با هزینه‌ی خودشان چاپ کردند؛ اثرشان اسمش کتاب است، اما تولیدکنندگان این آثار لزوماً نویسنده یا شاعر نیستند و نشده‌اند. اگر اگر اگر شهرزادی در درون‌ کسی پلک می‌زند باید برود اصول نوشتن را یاد بگیرد، و سال‌ها روی خودش کار کند تا نویسنده شود. من اینجا دیده‌ام کسانی خاطرات زندان نوشته‌اند. برای همه هم احترام قائلم. اما فقط خاطرات زندان شهرنوش است که فرق دارد. می‌گوید: «چهارشنبه‌ها عدس پلو می‌دادند. عدس پلوهای زندان به راستی خوشمزه است.» (نقل به مضمون)

اینجا این روزها همه قاضی و نویسنده می‌توانند بود چرا که نوشتن فقط سواد می‌خواهد. قضاوت حتا این را هم نمی‌خواهد. اما اگر به همین افراد بگویی بیا آپاندیس مرا عمل کن، می‌گوید من جراح نیستم. اما تا بخواهی نویسنده، تا بخواهی قاضی، تا بخواهی زننده‌ی شلاق و تیر خلاص.

کسی آمد پیش محمد موسوی نی‌نواز، گفت «می‌خوام نی زدن یاد بگیرم.» موسوی یک نی به دستش داد: «اینو بگیر، هروقت صداشو درآوردی بیا.» سه ماه بعد آن خانم آمد: «استاد! این صداش در نمیاد. چیکار کنم؟» موسوی گفت: «چرا در میاد. برو یادش بگیر.» بدبختی من و تو شهرزاد جان این است که همه نوشتن را از کلاس اول دبستان یاد گرفته‌اند، همه قاضی‌اند، اما چرا فکر نمی‌کنند که این نوشتن لامذهب هم برای خودش اصول و تکنیک و هزار قر و قمبیل دارد؟ 
برای دوستی نوشتم: «هردو رمان‌نویس تا از خیال خود به این دنیای پر از خشونت واقعی قدم گذارند، کسانی گاوشان را هی می‌کنند که با شاخ برود توی خانه‌ای که دو نوزاد در آن خفته‌اند.» بتهوون در اساس با منتقدان سرشاخ است؛ می‌گوید: «هنرمندان اسبان تیزرویی‌اند که نباید به نیش خرمگسان اعتنا کنند.» من البته نظر دیگری دارم، یک اثر هنری، یک متن خلاقه یک پازل سه تکه است که توسط "نویسنده، خواننده، منتقد" کشف می‌شود.
کسی پرسیده: «چرا یک نویسنده باید درصدد پاسخ به این سوال برآید؟ برای دیده شدن؟ خوانده شدن؟!...» فقط می‌توانم گفت: کار نویسنده؛ آدمی را و زندگی را و عشق و نفرت را و هستی و نیستی را نوشتن است، اما شهرزاد من! نوشتن برای دیده شدن؟ یعنی تو آن هزار و یکشب را برای دیده شدن آفریدی؟ یا برای زنده ماندن دختران شهر؟ بگو! کدام؟ یعنی تو با جانت بازی کردی که فقط دیده شوی؟ باور نمی‌کنم.

این هم لینک مطلب شهرنوش  پارسی‌پور

November 24, 2015

پفففففففففف

------------

کاش اجباری نبود... کاش

بهار

------

خانه با نرگس بهار می‌شود

درخت با شکوفه

زن با گوشواره

و من

با لبخند زیبای تو

معمایی!

باز هم بگویم؟

November 23, 2015

من یک زنم؟

----------

 از نگاه یک رمان‌نویس... از لابلای خیال... در بی بی سی فارسی

من یک زنم؟

عباس معروفی

خیال‌بافی‌هام زندگی واقعی من است، بقیه کشک؟ شاید. وقتی عادتم دادی به یک کلمه، دیگر از تکرارش کوتاهی نکن. با هرچه عادتم بدهی، من یکی بیشتر می‌خواهم. به یک کلمه هم قانع نیستم، هی زیادش کن. بتَن، دور من بتَن که من روی تارت رژه بروم. من سرت را به بازی و نان و دعوا و گریه و خنده و هزار ادا جوری گرم می‌کنم که نفهمی چه‌جوری موهات سفید شد، چه‌جوری پیر شدی، و بهت می‌خندم که پیر شدی و خبر نداری! انگار خودم سی ساله‌ام، که هستم. همیشه بهارم، مگر آن که پیدات نکنم هرگز؛ به یک آن خزان می‌شوم پاخور زمستان.

اگر می‌خواهی میزان عشقم را بفهمی بگذار استقلال شخصیتی و مالی داشته باشم، بگذار روی پای خودم بایستم، عصا نمی‌خواهم، رفیق راه می‌خواهم. مبادا دلم را به یک کلمه بشکنی! هزار کلمه‌ی خوب و بد می‌شود زد و شنید، اما مبادا آن کلمه‌ی شوم که نمی‌دانم کدام یکی از همان هزار کلمه است، مبادا مبادا از زبانت درآید که با همان پرونده‌ات را بگذارم زیر بغلت!

هرچه محکم‌تر حمایتم کنی، محکم‌تر کنارت می‌ایستم. اما گمان مبر که یک لحظه از مکر غافلم! می‌دانی؟ به تنهایی می‌توانم زندگی و خانه را بر سرت خراب کنم، و به تنهایی زندگی و خانه را چنان برات بسازم که مامانت را از یاد ببری. کاری که تو بلد نیستی. تو نمی‌توانی زندگی را بر سر من خراب کنی، این منم که هر جا بروم یکی می‌سازم.

وقتی نیستی هم هستی. مبادا جاخالی بدهی بوسم برود بخورد به دیواری، جایی! مبادا احساس کنی نمی‌بینمت! نباشم هم از طرز لباس پوشیدنت می‌فهمم کجایی. گاهی از کادرت می‌روم بیرون که کاری، مثلاً چه می‌دانم خاکی به کون مورچه کنم. تو کارت را انجام بده، باز ذهنم برمی‌گردد سوی تو. چه نشان بدهم چه نه، حسادت ذات من است، انگشت ششم من، که تو آن را نمی‌بینی، اما نفس می‌کشی، و با آن درگیری. مثل هواست توی سینه‌ات، مثل خون است تو رگهام. برش نیانگیز! که سیلی خواهی خورد، که درد خواهی کشید. من سیلی‌هام را پنهان می‌زنم، غیبی. و غیبی صورتت را غرق بوسه می‌کنم حتا اگر هزاران کیلومتر دور باشم ازت. می‌دانی؟ از شهرزاد یاد گرفته‌ام؛ صورت که جای زدن نیست. جای بوسیدن است. راستی! لب‌هام را اگر زیاد ببوسی، خیال می‌کنم از خودم بیشتر دوستش داری، حسودیم می‌شود، همان لحظه واکنش نشان می‌دهم، یعنی خودم را نشان می‌دهم، چرا خودم را نمی‌بوسی؟

یک چیزهایی هست که تو یادت می‌رود، من اما محال است چیزی را که برام اهمیت دارد یادم برود. سی سال گوشه‌ی ذهنم چیزهایی را نگه می‌دارم که به موقع بتوانم به کارش بگیرم. بایگانی مجهزی دارد ذهنم؛ همه دسته‌بندی شده؛ مثلاً این که وقتی روی بالکن بودیم هولم دادی، و سی سال بعد این صحنه را چنان برات زنده می‌کنم که با گوشت و خون و استخوان برگردی به همان لحظه، برگردی به صحرای کربلا. و تا بخواهی نفس بکشی بغرم: «صدا مده!»

وقتی چیزی می‌پرسی فوراً دو چیز می‌آید توی ذهنم: «راست‌شو بگم؟ یا دروغ‌شو؟» و بعد بر اساس سناریویی که برای زندگی نوشته‌ام انتخاب می‌کنم. دروغ مثل نخود و کشمش توی جیب‌هام پر است؛ باهاش ور می‌روم ولی گاهی مدت‌ها درشان نمی‌آورم. و یادت باشد، حتا اگر عاشقت باشم، تو را ستایش کنم، گاهی آزارت هم می‌دهم، و از این کارم به شدت لذت می‌برم. مثل منت‌کشی که دوست دارم، مثل قربانه‌صدقه رفتنت که نشان نمی‌دهم برام اهمیت دارد، مثل پختن ساچمه‌پلو برای تو که انگار قلبم را برات می‌پزم. وقتی بخواهم مرد من باشی، در همه چیز دخالت می‌کنم، نظر دارم، و هرچه بلد باشم می‌گویم، حامی‌ات می‌شوم؛ مثل شفیره، مثل پیله دورت می‌تنم، حلقه می‌زنم که آسیب نبینی. درست در همین لحظه تنگ بغلم کن.

اینها همه مقدمات راه است، وقتی کنارت راه بیفتم و همراهت شوم، هیچکدام از اینها را که گفتم، نه این که نخواهم، همه را از تو می‌خواهم. بارها این را گفته‌ام که «تا دو نفر بیفتن توی یک مسیر و یاد بگیرن که شونه به شونه‌ی هم راه برن، کلی به هم تنه می‌زنن، یکی عقب می‌مونه، یکی جلو می‌زنه... تا وقتی که همدیگه رو یاد بگیرن.»

وقتی یادت گرفتم، همانقدر که لطیف و ظریف و برگ گلم، ده برابرش قدرت دریدن دارم. مثل پلنگ. هروقت لازم باشد با چهار کلمه از هم می‌درمت. اما آزاد می‌گذارمت که هر کار خواستی بکنی، فقط پیش از هرکاری یک جوری تایید مرا داشته باش، نظر موافق مرا بو بکش، بفهم، وگرنه کاری باهات می‌کنم که بنشینی با دست‌های خودت دانه دانه موهای سرت را بکنی.

چی فکر کردی؟ من زنم.

و تو فکر کن چه خوب می‌شد که زندگی ما آدم‌ها هم مثل برخی حشرات چند مرحله داشت؛ هربار تولد و جوانی و شادابی؛ پوست تازه، حس نو، تماشای جدید، تکوینی دیگر، سه بار چهار بار، و چرا نه هزار بار؟